Vuosikokous 21.2.2005

Vuosikokouksessa oli mukana 18 yhdistyksen jäsentä. Luottamushenkilöitä valittaessa saimme mukaan kaksi "mattia" lisää. Liikunta-matiksi lupautui kirkkoherramme Juhani Kapiainen ja tilintarkastajaksi valittiin Jorma Jalava.