Pyhämaan yhdistysten ja seurakunnan edustajat koolla 28.2.2005

Pyhämaan kehittäminen edellyttää, että eri yhteisöt "puhaltavat yhteiseen hiileen" ja toimivat myös mahdollisuuksiensa mukaan yhteistyössä mm. toimenpiteissä Pyhämaan alueen palvelujen säilyttämiseksi.

Kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Tiina Elo selosti talousarvion kertomia näkymiä, Esimerkiksi lasten lukumäärän väheneminen lähivuosien aikana koko Uudenkaupungin alueella tietää edelleen lisää "koulukuolemia". Pohdittiin vaikeaa kysymystä, miten saataisiin nuoria lapsiperheitä muuttamaan mm. Pyhämaahan, jotta koulu saataisiin säilymään täällä.
Marttojen edustajina tilaisuuteen osallistuivat puheenjohtaja ja sihteeri.