Rajan taakse:  Yhdistyksemme jäsen Jarmo Jasmavaara

Siunautilaisuus oli 9.7.2005.  Marttayhdistyksen puolesta laskettiin haudalle kukkalaite.