8.9.2005  Hallituksen kokous Ruorissa

Suunniteltiin syksyn toimintaa ja sovittiin tarjoiluista ja työvuoroista.